Doradztwo
i Biznes Konsulting
Eksport – Import
Logistyka
Transport towarów
na terytorium UE
Handel krajowy
i międzynarodowy
Transport mleka

Kontakt

 

Intellect Management Sp. z o.o.

ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa, Polska

e-mail:

www.intelman.pl

__________________

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
KRS 0000293051 NIP 952-203-44-45 REGON 141127961

© 2010 Intellect Management Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl